Sheli Palan Yojana : शेळी पालना करिता अनुदान योजना सुरु. - Kisan Wani

Wednesday, January 11, 2023

Sheli Palan Yojana : शेळी पालना करिता अनुदान योजना सुरु.

Goat-Farming-Scheme
Goat Farming Scheme
Goat Farming Scheme : शेळी पालन (Goat Sheep Rearing) क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योजक निर्माण करून शेळ्याच्या जातींचा (Goat Breed) विकास करण्यासाठी शेळ्याचे पैदास प्रकल्प स्थापन करणे ही योजना (Sheep Goat Scheme) केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत सन 2022-23 मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

    या योजनेमध्ये 100 ते 500 शेळ्याचे पैदास प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. उर्वरित निधी कर्ज स्वरूपात बँक किंवा वित्तीय संस्थेमार्फत किंवा स्वनिधीमधून उपलब्ध करावयाचा आहे. 

Goat Farming Scheme

अर्थसाह्याचे स्वरूप

    अर्थसाह्याचे स्वरूप खाली दर्शविल्यानुसार दोन समान हप्त्यांमध्ये प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.
 • 100 (शेळ्या) + 5 (बोकड) 10 लाख.
 • 200 (शेळ्या) + 10 (बोकड) 20 लाख.
 • 300 (शेळ्या) + 15 (बोकड) 30 लाख.
 • 400 (शेळ्या) + 20 (बोकड) 40 लाख.
 • 500 (शेळ्या) + 25 (बोकड) 50 लाख.
    राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने शिफारस केल्यानंतर आणि बँक किंवा वित्तीय संस्था यांनी कर्जाचा पहिला हप्ता लाभार्थ्याला वितरित केल्यानंतर, शासनामार्फत अनुदानाची 50 % रक्कम लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.

    बाकी ५० % अनुदानाची रक्कम प्रकल्प पूर्ण होऊन राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने शिफारस केल्यानंतर लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.

योजनेचा उद्देश

 • बंदिस्त शेळी, मेंढीपालनास प्रोत्साहन.
 • शेळी पालन क्षेत्रामध्ये नवीन उद्योजक निर्माण करणे.
 • शेळी पालन व्यवसायाचे शाश्‍वत मॉडेल विकसित करणे.
 • एकात्मिक ग्रामीण शेळी उत्पादन साखळी विकसित करण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी सहकारी संस्था यांना प्रोत्साहन मिळेल.
 • शेळी पालन व्यवसायाच्या शास्त्रोक्त संगोपन पद्धतीचा तसेच पोषण, आहार आणि रोग प्रतिबंध इत्यादींबाबत जागरूकता निर्माण करणे.

आवश्यक कागदपत्रे

    कागदपत्रांमध्ये महत्त्वाचे म्हणजे प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Project Report) यामध्ये प्रकल्प एकूण किंमत, इतर खर्च, उत्पन्न, नफा इ. बाबीचा प्रामुख्याने समावेश असणे अतिशय महत्वाचे आहे.

 • प्रकल्पाच्या जागेचे कागदपत्रे.
 • प्रकल्पाच्या जागेचे फोटो.
 • लाभधारक हिस्सा रकमेचा कागदोपत्री पुरावा.
 • अर्जदारासोबत शेळीपालकांची यादी.

अर्जदारचे वैयक्तिक कागदपत्रे

 • आधार कार्ड.
 • पॅन कार्ड.
 • जातीचा दाखला.
 • शिक्षणाचा दाखला.
 • उत्पन्नाचा पुरावा.
 • गेल्या सहा महिन्याचे बँक स्टेटमेंट.
 • रद्द केलेला चेक.
 • प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करावयाची आहेत.

    योजनेअंतर्गत शेळ्याचे पैदास प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी अनुदान निधी मिळू शकते असे घटक म्हणजेच प्रौढ शेळ्याच्या निवाऱ्यासाठी शेड बांधकाम, पिलांच्या निवाऱ्यासाठी शेड बांधकाम, शेळ्या आणि बोकड खरेदी, पशुधनाचा वाहतूक खर्च, वैरण लागवड खर्च, चारा कुट्टी यंत्र खरेदी, मुरघास यंत्र खरेदी, प्रकल्पाकरिता आवश्यक उपकरणे तसेच विमा काढण्यासाठी होणारा खर्च आणि इतर संकीर्ण खर्च या करिता प्रामुख्याने अनुदान दिले जाते.

योजनेमध्ये अर्ज करण्यास पात्र व्यक्ति किंवा घटक

    योजनेमध्ये वैयक्तिक शेतकरी, स्वयंसाह्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था अर्ज करण्यासाठी पात्र आहे.

अर्ज सादर करण्याची पद्धत

 • योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी www.nlm.udyamimitra.in या वेबसाईटवरून online पद्धतीने अर्ज सादर करावा.
 • यामध्ये सर्वात प्रथम Entrepreneur म्हणून नोंदणी करावी. यामध्ये applicant details जसे की अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती भरावी.
 • दुसऱ्या पानामध्ये project details यामध्ये प्रकल्पाबाबतची सर्व माहिती भरावी.
 • त्यानंतर अर्जदाराच्या बँक खात्याची माहिती व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज ऑनलाइन सादर करावा.

    या योजनेद्वारे राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेळी व्यवसाय करणारे उद्योजक निर्माण होण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकरी, शेळी पालक, बेरोजगार युवकांनी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, योजनेच्या अधिक माहिती करिता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो ?